logo

به نام خدا

اساسنامــه انجمـن علمي علوم اعصاب ايــران

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ به استناد مصوبه دويست‌وشصت‌ودومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه مربوطه وتصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه  فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامید می شود انجمن علمي علوم اعصاب ایران بر اساس مواد آتي تشكيل مي‌گردد كه در سطور بعد به اختصار ” انجمن ” ناميده مي‌شود .
ماده 2ـ انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند .
ماده 3ـ انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات‌مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده 4ـ مركز انجمن در شهر : تهران آدرس : اتوبان شهید همت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه آناتومی  است و شعب آن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود ، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات‌مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود .
ماده 5ـ انجمن داراي تابعيت ايراني است .
ماده 6ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري‌اسلامي ايران است .

فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

ماده 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به عمل خواهد آورد .
1ـ7ـ ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل‌نظر بين محققان ، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند .

2ـ7ـ همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان‌هايي كه به نحوي با فعاليت‌هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ريزي امور آموزشي ، پژوهشي ،‌ بهداشتي و درماني
3ـ7ـ تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌درمانی ، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
4ـ7ـ ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطه
5ــ7ـ ترغيب و تشويق دانشمندان ،‌ پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي ، پژوهشي و آموزشي ، بهداشتي‌ و درماني
6ـ7ـ تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشي
7ـ7ـ برگزاري گردهمايي‌هاي آموزشي و پژوهشي ، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
8ـ7ـ فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش‌هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
9ـ7ـ مشاركت در تشكيل شوراي انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه‌ريزي امور مرتبط با آن
10ـ7ـ جلب حمايت نهادهاي بين‌المللي براي انجام فعاليت‌هاي علمي ، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور

فصل سوم ـ عضويت

ماده 8ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي‌‌باشد :
1ـ8ـ عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه و یا دانشجوی دکتری تخصصی، فوق دکتری و یا فلوشیپ در رشته علوم اعصاب (همه گرایشها) باشند.
دارندگان مدرک دکتری تخصصی و یا تخصص در يكي از رشته‌هاي علوم پایه یا پزشکی مرتبط بعلاوه انتشار حداقل سه مقاله معتبر در یکی از شاخه های علوم اعصاب باشند.
2ـ8ـ عضويت وابسته : افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند :
كليه كساني كه داراي درجه کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی و یا تخصص در يكي از رشته‌هاي علوپایه یا پزشکی مرتبط باشند و كليه افرادي كه داراي فعالیت پژوهشی در زمینه علوم اعصاب هستند .

3ـ8ـ عضويت افتخاري : شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند .

تبصره 1ـ اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيات‌مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند .
تبصره 2ـ اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات‌ موسس و هيات‌مديره مذكور در ماده 7 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند .

ماده 9ـ هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات‌مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .

تبصره 1ـ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد .
تبصره 2ـ ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت‌نام‌شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات‌مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند .

ماده 10ـ عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‌‌يابد :
1ـ10ـ استعفاي كتبي عضو
2ـ10ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات‌مديره تعيين مي‌نمايد .
3ـ10ـ زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام‌پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است .

تبصره 1ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است .
تبصره 2ـ تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف کميسيون ، با هيات‌مديره خواهد بود .

فصل چهارم ـ اركان انجمن

ماده 11ـ انجمن داراي اركان زير است :
1ـ11ـ مجمع عمومي
2ـ11ـ هيات‌مديره

3ـ11ـ بازرس

الف ـ مجمع عمومي
ماده 12ـ مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد :
1ـ12ـ مجمع عمومي عادي كه هر سال يك‌بار تشكيل مي‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد .
2ـ12ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم درخصوص انحلال انجمن تشكيل مي‌شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجـرا خواهد بود . مجامع عمومي فوق‌العاده به دعوت هيات‌مديره يا بازرس يا يك‌پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي‌گردد .
3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات‌موسس ، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به‌علاوه يك اعضای پيوسته رسميت مي‌يابد و در مجامع عمومي فوق‌العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود .
تبصره 2ـ چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بدست نيامد به فاصله يك‌ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد .

ماده 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد :
1ـ13ـ ‌استماع گزارش هيات‌مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن
2ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت
3ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاي هيات‌مديره
4ـ13ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل
5ـ13ـ تصويب كليه آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي موردلزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات‌مديره
6ـ13ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي  انتشار آگهي‌هاي انجمن

تبصره ـ در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت .

ب ـ هيات‌مديره
ماده 14ـ اعضاي هيا‌ت‌مديره مركب از 9 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند . اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيات‌مديره افتخاري است .

تبصره 1ـ افزايش تعداد هيات‌مديره با پيشنهاد هيات‌مديره و تصويب مجمع عمومي و تائيد نهايي كميسيون خواهد بود .
تبصره 2- جلسات هيات‌مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود .

ماده 15ـ هيات‌مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ، يك نفر نايب‌رئيس و يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌نمايد . در ضمن آيين‌نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات‌مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد .

تبصره 1-   رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند.
تبصره 2 – رئيس هيات‌مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجری كليه مصوبات هيات‌مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .
تبصره 3ـ کليه اوراق تعهدآور با امضای رئيس هيات‌مديره و  امضاي خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي اداري با  امضاي رئيس هيات‌مديره و در غياب او نايب‌رئيس خواهد بود .
تبصره 4ـ چنانچه هريك از اعضاي هيات‌مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه ( به تشخيص هيات‌مديره ) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد .
تبصره 5ـ در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هريك از اعضاي هيات‌مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .

ماده 16ـ هيات‌مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات‌مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به کمیسیون ارسال نمايند.

تبصره ـ هيات‌مديره قبلي تا تائيد هيات‌مديره جديد از سوي کميسيون ، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17ـ وظايف و اختيارات هيات‌مديره :
1ـ17ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده
2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
3ـ17ـ تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي‌هاي علمي ، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
4ـ17ـ تهيه ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي
5ـ17ـ تهيه گزارش سالانه فعاليت‌هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
6ـ17ـ تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي
7ـ17ـ قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي انجمن
8ـ17ـ پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي
9ـ17ـ اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
10ـ17ـ تشكيل كميته‌هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
11ـ17ـ انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور
12ـ17ـ اقامه دعوي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير
13ـ17ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
14ـ17ـ پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده

ج ـ بازرس
ماده 18ـ انجمن داراي یک نفر بازرس اصلي و 2 علي‌البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد .
ماده 19ـ وظايف بازرس به شرح زير است :
1ـ19ـ بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه هيات‌مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي
3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيات‌مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
4ـ19ـ دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري

ماده 20ـ شركت بازرس در جلسات هيات‌مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات‌مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد .

ماده 21ـ در پايان هر سال مالي رياست هيات‌مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد .

فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن

ماده 22ـ منابع مالي انجمن عبارتست از :
1ـ22ـ حق عضويت اعضا
2ـ22ـ از محل هدايا و كمك‌ها
3ـ22ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و فنی و انتشاراتي
4ـ22ـ حمايت‌هاي مالي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

فصل ششم ـ موارد انحلال انجمن

ماده 23ـ در صورت درخواست هيات‌مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليل انجمن منحل مي‌گردد .
ماده 24ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات‌ تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد .
ماده 25ـ هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد . ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيـرالانتشار آگهي شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد .

تبصره ـ باقيمانده دارايي‌هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيات تسويه و نيز اطلاع کميسيون به يكي از موسسات آموزشي‌تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد .

ماده 26- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 25 ماده و 19 تبصره در تاريخ 25/5/1391 به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد .