اسفند 04

اسامی برندگان مرحله اول مسابقه دانش آموزی علوم اعصاب (Brain Bee)

مرحله اول مسابقه دانش آموزی علوم اعصاب روز جمعه اول اسفند 1393 در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی برگزار گردید. اسامی برندگان مرحله اول به شرح زیر است:

امیر چیت ساز، دبیرستان علامه حلی 10 تهران

محمدرضا اسدیان، دبیرستان مفید منطقه 1 تهران

سید محمد مجتبی رضوی، دبیرستان مفید منطقه 1 تهران

امیرحسین سلیمانپور ، دبیرستان علامه حلی 4 تهران

دانیال بهرام­پور، دبیرستان مفید منطقه 1 تهران

شمیمه نظری اصل، دبیرستان فرزانگان 2 تهران

محمدرضا شفیعی، دبیرستان علامه حلی 4 تهران

محمد کریمی جعفری، دبیرستان مفید منطقه 1 تهران

هدیه سادات شمس نیا، راهنمایی شهید مهدوی تهران

فرید سلحشور مغانلو، دبیرستان علامه حلی 4 تهران

حوریه حاجی زاده، دبیرستان فرزانگان 2 تهران

دالیا داوودی، دبیرستان فرزانگان 3 کرج

علیرضا منوچهریان، دبیرستان علامه حلی 4 تهران

گلشن زارعلی، دبیرستان فرزانگان 2 تهران

نازنین پنجه­شاهی، راهنمایی شهید مهدوی تهران

برندگان این مرحله امکان شرکت در دوره آمادگی مسابقات جهانی را خواهند داشت. پس از پایان این دوره آموزشی، مرحله دوم مسابقه برگزار و نفر برگزیده به مسابقات جهانی دانش آموزی علوم اعصاب (Brain Bee) که سال 1394 در کشور استرالیا برگزار می شود، اعزام می گردد.

35e040d37c2a3ece1382ba6928c8c0bacd268d00e95c0cbf03db9349cd5698ff 84c58e1e2296a91ab118ebb1b1662e69cfdc031900b55c93c80b83cafc3c4c38