انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان

معرفی:

انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان باهدف معرفی، آموزش و اطلاع رسانی فعالیت های علمی در حوزه علوم اعصاب، برگزاری کارگاه های تخصصی و همکاری در برگزاری کنگره بین المللی سالیانه علوم اعصاب پایه و بالینی، فعالیت در بخش های دانشجویی، دانش آموزی و بین المللی در راستای پیشبرد اهداف انجمن علوم اعصاب ایران در استان سمنان شروع به فعالیت کرده و شامل اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های استان و شهرستان های تابعه می باشد. شاخه استانی انجمن علوم اعصاب استان سمنان به صورت رسمی از انجمن علوم اعصاب ایران مجوز فعالیت دریافت کرده و فعالیت این انجمن با معرفی اعضای هیات موسس انجمن شاخه استان به انجمن علوم اعصاب ایران، از ابتدای اردیبهشت ماه 1396 رسماً آغاز گردیده است.

اعضا

  • ریاست انجمن (دکتر علی رشیدی پور)
  • دبیر انجمن (دکتر نصراله مرادی کُر)
  • اعضا: تعداد کل اعضای انجمن تا به امروز در همه کمیته های تخصصی انجمن 158 نفر می باشند.

اطلاعات تماس

آدرس: سمنان – کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی، دفتر انجمن علوم اعصاب
شماره تماس: 02333654207
شماره همراه دبیر انجمن: 09120734654
ایمیل: info@semnanneuroscience.ir
لینک سایت: www.semnanneuroscience.ir