انجمن علوم اعصاب شاخه استان فارس

معرفی:

انجمن علوم اعصاب شاخه فارس، به عنوان بخشی از هسته مرکزی انجمن علوم اعصاب ایران و برای پیگیری و تحقق اهداف انجمن در استان فارس از سال 1395 با تایید هیئت رئیسه انجمن علوم اعصاب ایران تصویب و شروع به کار نمود. این شاخه از انجمن علوم اعصاب ایران به همت گروهی از اعضای هیئت علمی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اساتید و پژوهشگران حوزه مرتبط با مغز، شناخت و رفتار در دانشگاه های سطح استان شکل گرفت. فعالیت ها از جمله آموزش در سطوح مختلف (دانش آموزی، دوره های آزاد، پژوهشی، و آموزش عمومی) پژوهش، استفاده از امکان هماهنگی در قالب شبکه متخصصین عضو انجمن علوم اعصاب ایران در انجام پژوهش های پایه و بالینی علوم اعصاب در بستر انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس پیگیری شده و می شود.

اعضا

  • آقای دکتر محمد نامی رییس
  • آقای دکتر علیقلی نایب رییس
  • آقای دکتر کمالی دبیر اجرایی و رابط انجمن
  • آقای دکتر نام آور عضو علوم اعصاب پایه
  • آقای دکتر ظریفکار عضو علوم اعصاب پایه
  • آقای دکتر مقیمی عضو علوم اعصاب بالینی آقای دکتر رحیمی جابری عضو علوم اعصاب بالینی

اطلاعات تماس

آدرس: دپارتمان علوم اعصاب، دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شماره تماس: 07132340034
شماره همراه دبیر انجمن: 09173076279
ایمیل: novinmed@sums.ac.ir
لینک سایت: https://samsat.sums.ac.ir/page-Novin/fa/84/form/pId15008