انجمن علوم اعصاب شاخه استان همدان

معرفی:

اولین جلسه شعبه استانی انجمن علوم اعصاب ایران در همدان در روز یکشنبه 10/ 12/ 93 در مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی برگزار گردید. این شاخه از انجمن علوم اعصاب ایران با مشارکت مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب و مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد در دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل گردید.

حاضران در این جلسه عبارت بودند از:

  1. دکتر علیرضا کمکی
  2. دکتر عبدالرحمن صریحی
  3. دکتر سیامک شهیدی
  4. دکتر ایرج صالحی
  5. دکتر سارا سلیمانی
  6. دکتر علی قلعه ایها
  7. دکتر محمد احمدپناه

شاخه همدان انجمن علوم اعصاب که در دانشگاه علوم پزشکی همدان تاسیس گردیده است بر آن است تا با معرفی مراکز و پژوهشگران  این حوزه، و پشتیبانی فکری از تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه علوم اعصاب در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی و ارج نهادن به انگیزه ها، تلاش ها و ایده های نو و همکاری های تخصصی بین بخشی و ارتقاءسطح سلامت جامعه و همچنین تولید و ارتقاء سطح دانش بشری در علوم پایه و بالینی پزشکی اقدام نماید.

لینک مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب: http://nrc.umsha.ac.ir

لینک مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب در سامانه علم سنجی: https://usid.research.ac.ir/Center.php?id=479

لینک مرکز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد: http://bdsarc.umsha.ac.ir

لینک مرکز تحقيقات اختلالات رفتاري و سوء مصرف مواد در سامانه علم سنجی: https://usid.research.ac.ir/Center.php?id=149

اعضا

اطلاعات تماس

آدرس:
شماره تماس:
شماره همراه دبیر انجمن:
ایمیل:
لینک سایت: