اعضای هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران

آمنه رضایوف

عضو اصلی

استاد نوروبیولوژی
دانشگاه تهران

علی شهبازی

خزانه دار

دانشیار علوم اعصاب شناختی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

عباس حق پرست

نائب رئیس

استاد فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمد تقی جغتایی

رئیس

استاد نوروآناتومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

علی قاضی زاده

عضو اصلی

استادیار نوروساینس
دانشگاه صنعتی شریف/ آی پی ام

رضا خسروآبادی

عضو اصلی

استادیار مهندسی پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی

امین جهان بخشی

عضو اصلی

دانشیار جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مصطفی الماسی دوغایی

عضو اصلی

استادیار نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

حامد قزوینی

بازرس انجمن

استادیار علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

میر شهرام صفری

عضو علی البدل

استادیار فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هما محمدصادقی

عضو علی البدل

استادیار روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران