بهمن 19

بازدید دانش آموزان دبیرستان مفید منطقه 1 از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با هماهنگی کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران، دانش آموزان دبیرستان پسرانه مفید منطقه 1 از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بازدید کردند. در این بازدید چند ساعته دانش آموزان ضمن آشنایی با انواع روش ها و تکنیک های مورد استفاده در علوم اعصاب با موضوعات پژوهشی مطرح در این حوزه آشنا شدند.  

30

1528