به اطلاع می رساند دپارتمان روانپزشکی و رفتارشناسی ژنومیک بیمارستان روزبه در نظر دارد سمینارهای ماهانه و ژورنال کلاب های هفتگی خود را به صورت بسته های آموزشی و هر ماه پیرامون یک موضوع ارائه نماید. بدین صورت که یک موضوع ابتدا در برنامه ی سمینار آخرین پنجشنبه هر ماه به صورت جامع  مطرح شده و سپس در قالب  ژورنال کلاب ها ی هفتگی در  ماه  بعد به مباحث مرتبط با آن پرداخته می شود. سومین بسته ی آموزشی حاوی یک سمینار و پنج ژورنال کلاب با عنوان “نوروژنتیک و نوروبیولوژی “توجه” و اختلالات ذهن”  از تاریخ 25/10/93  آغاز می شود. در ضمن هر ماه یک ژورنال کلاب با موضوع “پیوستگی یافته های تصویربرداری و یافته های ژنتیکی”  ارائه خواهد شد.

برنامه ی بسته ی آموزشی  سمینار دی ماه و ژورنال کلاب های بهمن ماه  93 به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.

حضور جنابعالی در این جلسات موجب پربارتر شدن مباحث خواهد شد.پیشاپیش از حضور فعالانه ی شما سپاسگزارم.  

برنامه بسته آموزشی دی و بهمن ماه 1393