عضویت پیوسته:

1- هيات موسس انجمن، و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه و یا دانشجوی دکتری تخصصی، فوق دکتری و یا فلوشیپ در رشته علوم ا عصاب باشند.

2- دارندگان مدرک دکتری تخصصی و یا تخصص در يكي از رشته‌هاي مرتبط با علوم اعصاب بعلاوه انتشار حداقل سه مقاله معتبر در یکی از شاخه های علوم اعصاب

عضویت وابسته:

کلیه کسانی که داراي درجه کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی و یا تخصص در يكي از رشته‌هاي علوم پایه یا پزشکی مرتبط باشند. همچنین كليه افرادي كه داراي فعالیت پژوهشی در زمینه علوم اعصاب هستند .تبصره: اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيات‌مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند .

عضویت افتخاری:

شخصیت های هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند.