• دریافت کارت مجازی عضویت فارسی  و انگلیسی با قابلیت چاپ، در پایگاه اینترنتی انجمن
  • دسترسی به تالار گفتگو و حساب کاربری پایگاه اینترنتی انجمن با امکان تمدید دوره و چاپ صورتحساب حق عضویت
  • عضویت در سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO) با معرفی از سوی انجمن علوم اعصاب ایران
  • عضویت در فدراسیون انجمن های آسیا و اقیانوسیه (FAONS) با معرفی از سوی انجمن علوم اعصاب ایران
  • دریافت اخبار و اطلاعیه های مربوط به فرصتهای مالی آموزشی و پژوهشی انجمن های بین المللی حوزه علوم اعصاب
  • دریافت تخفیف ویژه (٢٠%) جهت هزینه ثبت نام کنگره سالیانه انجمن علوم اعصاب ایران
  • دریافت تخفیف 10 تا 40 % هزینه ثبت نام کارگاه های تحت حمایت انجمن علوم اعصاب ایران
  • اولویت معرفی در استفاده از فرصتهای مالی جهت شرکت در کنگره های بین المللی در حوزه علوم اعصاب
  • برخورداری از فرصت های مالی (Grant) جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی در حوزه علوم اعصاب
  • برگزاری کارگاه توسط اعضای هیئت علمی با حمایت انجمن