آذر 29

کارگاه مقاله نویسی برای پژوهشگران

کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی در خصوص ساختار یک نشریه ، فرایند نوشتن مقاله، نحوه پیدا کردن نشدگریه ، فرایند نوشتن مقاله، نحوه پیدا کردن نشریه مناسب ، نحوه گسترش مقاله،چگونگی ارسال مقاله و رعایت اصول اخلاق در مقاله مطالبی ارائه نموده است.

AUTHOR WORKSHOP FOR EARLY RESEARCHERS

Introduction to Scholarly Publishing

Prepared for Shahid Beheshti University of

Medical Sciences

نسخه پاورپوینت