کمیته دانشجویی

مسئول کمیته: دکتر پیمان ابهریان

رسالت کمیته دانشجویی

نوروساینس، دانش نوپایی است و چند سالی است که در ایران، به عنوان رشته ای آکادمیک به دانشجویان ارایه می شود. همزمان با تشکیل و آغاز به کار انجمن علوم اعصاب ایران در سال 1392، با فراخوان عمومی، تیمی از دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های مرتبط با حوزه ی مغز و ذهن تشکیل شد و تا امروز، به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

اعضای کارگروه کمیته

برخی از ماموریت های اصلی کمیته دانشجویی عبارتند از:

  • بررسی خلاها، نیازها و موانع موجود در هر یک از مراحل تحصیلی (مفاد درسی، تعداد واحدها و…) و تحقیقی دانشجویان «علوم اعصاب» و تلاش در جهت رفع آنها.
  • کشف استعداد ها و ظرفیت های موجود در کشور و استفاده از آنها در جهت ترویج علوم اعصاب در کشور.
  • اجرای برنامه هایی در طول سال، مختص دانشجویان، با تاکید بر جهت معرفی جنبه های مختلف «علوم اعصاب» در بین دانشجویان رشته های مرتبط با مغز و ذهن، با تاکید بر «بین رشته ای بودن» علوم اعصاب.
  • برگزاری برنامه هایی مختص دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب جهت ارتقا علمی – پژوهشی و تبادل تجربیات دانشجویان و متخصصین.
  • فعال سازی کمیته ی دانشجویی «کنگره ی علوم اعصاب پایه و بالینی».

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته دانشجویی:

پست الکترونیک: abharian1972@yahoo.com